Kalkulator

Pomoću ovog kalkulatora možete približno sami da izračunate cenu Vaše buduće kuhinje. Cena je informativnog karaktera. O svemu što ovde nismo predvideli, možemo se dogovoriti kasnije.
Upišite ukupnu dužinu (širinu) Vaše kuhinje u centimetrima.
Ukoliko je kuhinja u G ili P, saberite sve dužine (širine).

Primer

Uračunata je PVC kant traka, šarke Hettich, PVC nogice i materijal za sklapanje i montažu.
Upišite duzinu (širinu) staklenog elementa u centimetrima
Upišite visinu staklenog elementa u centimetrima
Ukoliko imate više staklenih elemenata, saberite njihovu ukupnu dužinu i visinu i upišite je.

Primer

FIOKE

0
Izaberite broj fioka

DODATNE USLUGE

UKUPNO - materijal + 30% za izradu. €